petek, 24. december 2010

Vloga sodišč pri oblikovanju konkurenčnega prava

V sodelovanju z dr. Ano Vlahek pripravljava članek, s katerim želiva analizirati, kako in v kolikšni meri slovenska sodišča sooblikujejo nacionalno konkurenčno pravo. Izhodiščna predpostavka je naslonjena na presenetljive izsledke Geradina in Petita (Judicial Review in European Union Competition Law: A Quantitative and Qualitative Assessment), ki sta med drugim ugotovila, da skupnostna sodišča v zadnjih 10 letih v zadevah s področja zlorabe prevladujočega položaja niso niti enkrat uporabila (niti citirala) standarda koristi potrošnika. Glede na dejstvo, da nekatere slovenske sodbe izrecno zavračajo uporabo standarda koristi potrošnika (ker naj bi termin ne bil zapisan v slovenski zakonodaji...), pričakujem izjemno zanimive rezultate.

Ni komentarjev:

Objava komentarja