ponedeljek, 07. september 2009

Odmev na prispevek dr. P. Damjana

V časniku Finance je bil 4.9.2009 objavljen prispevek dr. Jožeta P. Damjana z naslovom Telekom, regulacija, sodišča in loterija.

V zvezi s tem bi želela zgolj opozoriti, da vložitev odškodninskega zahtevka za škodo, nastalo z zatrjevanim protikonkurenčnim ravnanjem, ni vezana na odločitev UVK. Oškodovano podjetje lahko ne glede na to, ali je UVK že izdal odločbo ali ne, vloži odškodninski zahtevek, tako da je trditev, da je podjetje zamudilo rok za vložitev odškodninskega zahtevka zato, ker UVK dolgo ni izdal odločbe, pravno napačna.

Poleg tega je ZPOmK-1 (velja od aprila 2008) v 62. členu uredil zadržanje zastaranja odškodninskih zahtevkov v času od začetka postopka pred uradom do dneva, ko je ta postopek pravnomočno končan (z namenom omogočiti oškodovancem, da počakajo na odločitev UVK, na odločbo katerega so nato sodišča vezana in zato oškodovancem ni treba dokazovati kršitve - še vedno pa lahko vložijo odškodninski zahtevek tudi kadarkoli pred izdajo odločbe UVK, le da morajo v tem primeru dokazovati še kršitev).