četrtek, 04. februar 2010

Študija o izračunavanju škode, nastale s kršitvami skupnostnega antitrusta

19. januarja 2010 je Evropska komisija objavila študijo o izračunavanju obsega škode, nastale s kršitvami skupnostnega antitrusta (Quantifying antitrust damages, Towards non-binding guidance for courts), ki jo je naročila pri zunanjih strokovnjakih.

Študija naj bi bila podlaga za oblikovanje nezavezujočih smernic Evropske komisije, ki naj bi bile v pomoč nacionalnim sodiščem pri določanju škode, nastale s kršitvami skupnostnega antitrusta. Oblikovanje smernic je Evropska komisija napovedala v svoji Beli knjigi o odškodninskih tožbah zaradi kršitve protimonopolnih pravil ES (april 2008).