sreda, 22. julij 2009

Evropska komisija naložila kazen HSE

Evropska komisija je, kot poroča dnevno časopisje, Holdingu Sovenske elektrarne (HSE) danes naložila 9,1 mio € kazni zaradi udeležbe v kartelu. HSE naj bi napovedalo vložitev tožbe zoper odločbo Evropske komisije (na Sodišče prve stopnje (CFI) - t.i. ničnostna tožba po 230. členu PES). Več na: http://www.finance.si/253318/HSE_se_s_kaznijo_ne_strinja

četrtek, 09. julij 2009

Evropska komisija izrekla več kot 1 mrd € kazni energetskemu kartelu

Evropska komisija je (prvič doslej v energetskem sektorju) kaznovala nemško E.ON AG in njeno podružnico E.ON Ruhrgas AG ter francosko GDF Suez SA z 1.106 mrd € (vsako z 553 mio €) zaradi kršitve 81. člena PES (o možnosti naložitve kazni glej 23. člen Uredbe 1/2003 in Smernice Komisije o načinu določanja glob)

Ruhrgas AG (danes E.ON Ruhrgas, del E.ON skupine) in Gaz de France (danes del GDF Suez) sta se leta 1975, ko sta zgradili plinsko omrežje MEGAL po Nemčiji, po katerem sta uvozili ruski plin v Nemčijo in Francijo, dogovorili, da si s prodajo ruskega plina ne bosta konkurirali na domačem trgu. Sporazum o razdelitvi trga sta izvajali vse do leta 2005.

Zanimivo je, da Komisija v svojem sporočilu za javnost poziva vse oškodovance, da vložijo odškodninske zahtevke za škodo, ki jim je nastala zaradi omenjene kršitve. Ob sklicevanju na Belo knjigo o odškodninah na področju antitrusta poudarja pomen odškodnin ob boku naloženih javnopravnih kazni in opozarja na vezanost nacionalnih sodišč na odločbo Komisije glede ugotovitve kršitve.

sreda, 08. julij 2009

Evropska komisija uvedla postopek zoper farmacevtska podjetja

Evropska komisija je danes uvedla formalni postopek zoper Les Laboratoires Servier, Krka d.d., Lupin Limited, Matrix Laboratories Limited, Niche Generics Limited in Teva UK Limited/Teva Pharmaceutical Industries Limited zaradi domnevnih kršitev skupnostnega antitrusta. Več o tem na spletni strani Komisije.