ponedeljek, 07. september 2009

Odmev na prispevek dr. P. Damjana

V časniku Finance je bil 4.9.2009 objavljen prispevek dr. Jožeta P. Damjana z naslovom Telekom, regulacija, sodišča in loterija.

V zvezi s tem bi želela zgolj opozoriti, da vložitev odškodninskega zahtevka za škodo, nastalo z zatrjevanim protikonkurenčnim ravnanjem, ni vezana na odločitev UVK. Oškodovano podjetje lahko ne glede na to, ali je UVK že izdal odločbo ali ne, vloži odškodninski zahtevek, tako da je trditev, da je podjetje zamudilo rok za vložitev odškodninskega zahtevka zato, ker UVK dolgo ni izdal odločbe, pravno napačna.

Poleg tega je ZPOmK-1 (velja od aprila 2008) v 62. členu uredil zadržanje zastaranja odškodninskih zahtevkov v času od začetka postopka pred uradom do dneva, ko je ta postopek pravnomočno končan (z namenom omogočiti oškodovancem, da počakajo na odločitev UVK, na odločbo katerega so nato sodišča vezana in zato oškodovancem ni treba dokazovati kršitve - še vedno pa lahko vložijo odškodninski zahtevek tudi kadarkoli pred izdajo odločbe UVK, le da morajo v tem primeru dokazovati še kršitev).

1 komentar:

  1. Na to dejstvo je prizadeta podjetja ves čas opozarjal tudi nekdanji direktor UVK, g. Andrej Plahutnik (bilo pa je objavljeno tudi na spletni strani UVK pred uveljavitvijo ZPOmK-1), ko je opravičeval počasno delo UVK ("neslavni" rekord UVK je 8 let in 7 tednov od uvedbe postopka do odločbe o zlorabi).
    Vendar pa je to (bilo) res samo v (pravni) teoriji. V praksi pa bi žrtev protikonkurenčnega dejanja težko vodila dva vzporedna dokazna postopka v isti zadevi, enega upravnega in drugega pravdnega. Razen tega bi bila vložitev odškodninskega zahtevka pred odločitvijo UVK čista loterija, ki bi si jo le malokatero podjetje lahko privoščilo. In kaj če bi sodišče odločilo drugače kot UVK?

    OdgovoriIzbriši