četrtek, 09. julij 2009

Evropska komisija izrekla več kot 1 mrd € kazni energetskemu kartelu

Evropska komisija je (prvič doslej v energetskem sektorju) kaznovala nemško E.ON AG in njeno podružnico E.ON Ruhrgas AG ter francosko GDF Suez SA z 1.106 mrd € (vsako z 553 mio €) zaradi kršitve 81. člena PES (o možnosti naložitve kazni glej 23. člen Uredbe 1/2003 in Smernice Komisije o načinu določanja glob)

Ruhrgas AG (danes E.ON Ruhrgas, del E.ON skupine) in Gaz de France (danes del GDF Suez) sta se leta 1975, ko sta zgradili plinsko omrežje MEGAL po Nemčiji, po katerem sta uvozili ruski plin v Nemčijo in Francijo, dogovorili, da si s prodajo ruskega plina ne bosta konkurirali na domačem trgu. Sporazum o razdelitvi trga sta izvajali vse do leta 2005.

Zanimivo je, da Komisija v svojem sporočilu za javnost poziva vse oškodovance, da vložijo odškodninske zahtevke za škodo, ki jim je nastala zaradi omenjene kršitve. Ob sklicevanju na Belo knjigo o odškodninah na področju antitrusta poudarja pomen odškodnin ob boku naloženih javnopravnih kazni in opozarja na vezanost nacionalnih sodišč na odločbo Komisije glede ugotovitve kršitve.

Ni komentarjev:

Objava komentarja