petek, 24. december 2010

Vloga sodišč pri oblikovanju konkurenčnega prava

V sodelovanju z dr. Ano Vlahek pripravljava članek, s katerim želiva analizirati, kako in v kolikšni meri slovenska sodišča sooblikujejo nacionalno konkurenčno pravo. Izhodiščna predpostavka je naslonjena na presenetljive izsledke Geradina in Petita (Judicial Review in European Union Competition Law: A Quantitative and Qualitative Assessment), ki sta med drugim ugotovila, da skupnostna sodišča v zadnjih 10 letih v zadevah s področja zlorabe prevladujočega položaja niso niti enkrat uporabila (niti citirala) standarda koristi potrošnika. Glede na dejstvo, da nekatere slovenske sodbe izrecno zavračajo uporabo standarda koristi potrošnika (ker naj bi termin ne bil zapisan v slovenski zakonodaji...), pričakujem izjemno zanimive rezultate.

ponedeljek, 05. april 2010

Fair Fight in the Marketplace

Priporočamo ogled filma Fair Fight in the Marketplace.

Trailer dostopen na: http://www.fairfightfilm.org/


četrtek, 04. februar 2010

Študija o izračunavanju škode, nastale s kršitvami skupnostnega antitrusta

19. januarja 2010 je Evropska komisija objavila študijo o izračunavanju obsega škode, nastale s kršitvami skupnostnega antitrusta (Quantifying antitrust damages, Towards non-binding guidance for courts), ki jo je naročila pri zunanjih strokovnjakih.

Študija naj bi bila podlaga za oblikovanje nezavezujočih smernic Evropske komisije, ki naj bi bile v pomoč nacionalnim sodiščem pri določanju škode, nastale s kršitvami skupnostnega antitrusta. Oblikovanje smernic je Evropska komisija napovedala v svoji Beli knjigi o odškodninskih tožbah zaradi kršitve protimonopolnih pravil ES (april 2008).

ponedeljek, 12. oktober 2009

Novi komentar ZPOmK-1

Izšel je Komentar ZPOmK-1, pri katerem smo sodelovali tudi avtorji bloga. Se priporočamo za mnenja, ideje, kritike...!

ponedeljek, 07. september 2009

Odmev na prispevek dr. P. Damjana

V časniku Finance je bil 4.9.2009 objavljen prispevek dr. Jožeta P. Damjana z naslovom Telekom, regulacija, sodišča in loterija.

V zvezi s tem bi želela zgolj opozoriti, da vložitev odškodninskega zahtevka za škodo, nastalo z zatrjevanim protikonkurenčnim ravnanjem, ni vezana na odločitev UVK. Oškodovano podjetje lahko ne glede na to, ali je UVK že izdal odločbo ali ne, vloži odškodninski zahtevek, tako da je trditev, da je podjetje zamudilo rok za vložitev odškodninskega zahtevka zato, ker UVK dolgo ni izdal odločbe, pravno napačna.

Poleg tega je ZPOmK-1 (velja od aprila 2008) v 62. členu uredil zadržanje zastaranja odškodninskih zahtevkov v času od začetka postopka pred uradom do dneva, ko je ta postopek pravnomočno končan (z namenom omogočiti oškodovancem, da počakajo na odločitev UVK, na odločbo katerega so nato sodišča vezana in zato oškodovancem ni treba dokazovati kršitve - še vedno pa lahko vložijo odškodninski zahtevek tudi kadarkoli pred izdajo odločbe UVK, le da morajo v tem primeru dokazovati še kršitev).

sreda, 22. julij 2009

Evropska komisija naložila kazen HSE

Evropska komisija je, kot poroča dnevno časopisje, Holdingu Sovenske elektrarne (HSE) danes naložila 9,1 mio € kazni zaradi udeležbe v kartelu. HSE naj bi napovedalo vložitev tožbe zoper odločbo Evropske komisije (na Sodišče prve stopnje (CFI) - t.i. ničnostna tožba po 230. členu PES). Več na: http://www.finance.si/253318/HSE_se_s_kaznijo_ne_strinja

četrtek, 09. julij 2009

Evropska komisija izrekla več kot 1 mrd € kazni energetskemu kartelu

Evropska komisija je (prvič doslej v energetskem sektorju) kaznovala nemško E.ON AG in njeno podružnico E.ON Ruhrgas AG ter francosko GDF Suez SA z 1.106 mrd € (vsako z 553 mio €) zaradi kršitve 81. člena PES (o možnosti naložitve kazni glej 23. člen Uredbe 1/2003 in Smernice Komisije o načinu določanja glob)

Ruhrgas AG (danes E.ON Ruhrgas, del E.ON skupine) in Gaz de France (danes del GDF Suez) sta se leta 1975, ko sta zgradili plinsko omrežje MEGAL po Nemčiji, po katerem sta uvozili ruski plin v Nemčijo in Francijo, dogovorili, da si s prodajo ruskega plina ne bosta konkurirali na domačem trgu. Sporazum o razdelitvi trga sta izvajali vse do leta 2005.

Zanimivo je, da Komisija v svojem sporočilu za javnost poziva vse oškodovance, da vložijo odškodninske zahtevke za škodo, ki jim je nastala zaradi omenjene kršitve. Ob sklicevanju na Belo knjigo o odškodninah na področju antitrusta poudarja pomen odškodnin ob boku naloženih javnopravnih kazni in opozarja na vezanost nacionalnih sodišč na odločbo Komisije glede ugotovitve kršitve.